Objekt

Häädemeeste Eakate Kodu

Päikesepaneelide paigaldajad töös
Päikesepaneelid katusel

Ülevaade

Solarlink OÜ rajas riigihanke raames Häädemeeste Eakate Kodule päikesepargi. Päikesepaneelide planeeritud nominaalvõimsus oli 40kW. Töö käigus paigaldati hooldekodu kilbiruumi 2x Sofar 15HKTL hübriidinverterit, lisaks täiustati lahendust Tigo optimeerimissüsteemiga, mis koosnes 78-sast optimeerijast, neljast vastuvõtjast(TAP) ja ühest Tigo keskjuhtimisseadmest(CCA). Kuigi riiguhanke tellimus ei näinud ette Rapid Shutdown süsteemi väljaehitust, ehitati see hea tahte märgiks siiski välja kuna Tigo süsteemil selline võimekus oli ja väljaehitus ei olnud seotud suurte kulutustega.

Tööde käik:

tööde planeeritud algus oli 6. november ja hiliseim lõpp 15. detsember. Töö alguses tekkis rida lahendamist vajavaid probleeme, paneelide asetus plaanil ei ühtinud reaalse olukorraga, konflikt tekkis piksekaitse ja paneelide siinide vahekaugustega, 2023 november oli rekordiselt lumine, see muutis mõõtmise ja märkimise ülimalt keeruliseks.

Kuna algne paneelide asetus ei sobinud tuli leida alternatiiv- selleks oli paigaldada kolm paneeligruppi hooldekodu “vanale osale”. Asetuse probleem lahendatud tekkisid aga uued: vana osa katusematerjal erines uue osa katusest, vanale osale ei ole võimalik tõstukiga ligi pääseda, üks paneeligrupp tuleb koostada osalt vanal osale olevatest paneelidest ja osalt uue katusel olevatest. 

Tigo TAP
Päikesepaneelid katusel
Sofar veateade
Sofar inverterid paralleltöö

Elektritööd

Edasine läks juba ladusamalt, paneelid paigaldati katusele, puuriti läbiviigud, kinnitati kaablid ja tehti läbiviigud veetihedaks või vajadusel ka tulekindlaks. Viimane väljakutse oli päikesepargi ühendamine olemasoleva liitumispunktiga, siin tekitas muret õues olev generaator mis automaatselt tööle rakendus kui kilp pingevabaks teha, peale mõningast konsulteerimist sai kilbiühendus sedasi paika, et võrguühendus, generaator ja päikesepark rahumeelselt koos saaksid seal ekisteerida ja teineteist mahapõletade ei prooviks. Viimaseks proovikiviks sai kahe Sofari hübriidinverteri parlleeltööle seadistamine, mis õnnestus alles peale klienditoelt saadud uuendusfaili sissesöötmist mõlemale masinale. Nüüd süttisid viimased rohelised tuled, inverteril kuvas kiri “Success” ja pargi võis auditeerijale ette näidata.

Töö tegemiseks olime prognoosinud 12päeva koos seadistamise ja üleandmisega, lõpuks pikenes tööde maht 25-päevani, suurimaks mõjutajaks oli ekstreemne lumekogus.

Scroll to Top